Tilkøb

Betty Sørensen Parken af den overbevisning, at livet skal leves - hele livet. Man skal ikke lade sig nøje, men derimod have mulighed for at forsøde tilværelsen. Derfor er tilkøb én af grundpillerne bag Betty Sørensen Parken.

Tilkøb er ydelser, som tilbydes alle borgere i Vejle Kommune, dvs. beboere, pårørende og andre interesserede. Tilkøbsydelser ligger udover de visiterede ydelser, som Vejle Kommune tildeler og er derfor mod egenbetaling.

Tilkøb kan eks. omhandle ledsagelse, ekstra rengøring, ophæng af billeder og gardiner, vask af div., samværs-enetimer eller opsyn af hjem under ferieophold.

For nærmere information kontakt os på tlf. 7660 8100 eller ved personlig henvendelse.