Pårørende

Betty Sørensens femte værdi "Vi synes, at familien er et aktiv" udspringer af ønsket om at bevare de relationer, som giver glæde og livskvalitet. Derfor er de pårørende en forankret del af livet i Betty Sørensen Parken.

Det er via dialogen, at et godt samarbejde mellem pårørende og personale etableres og fastholdes. Derfor synes det vigtigt, at de pårørende tager aktivt del i beboerens liv og kommer til personalet, når det går godt og når der er noget, de ønsker gjort anderledes.