Livet i Betty Sørensen Parken

Grundtanken bag Betty Sørensen Parken er bl.a., at beboere i Parken, er som et netværk for hinanden. Der skal være mulighed for at mødes i forskellige sammenhænge og benytte centrets tilbud.

Beboere og andre brugere er med til at tilrettelægge og forestå de aktiviteter og tilbud, der finder sted i centerbygningen. I Betty Sørensen Parken anses det at tage del i livets daglige gøremål som en aktivitet af stor værdi.

Centret tilbyder ikke dagcenter eller traditionelle terapitilbud. I stedet arrangeres aktiviteter og tilbud i forhold til beboernes interesser og ønsker. Aktiviteter foregår såvel inde som udenfor centret. Af aktiviteter kan nævnes bankospil, træning, gymnastik, busture, samværsgrupper, sang og musik, udflugter samt shoppingture.

Aktivitetstilbuddene planlægges af beboere og personale i fællesskab, hvor pårørende, frivillige og andre interesserede opfordres til at byde ind med idéer og hjælp til gennemførelse heraf.