Hvorfor vælge Betty Sørensen Parken

Kvalitet er et individuelt begreb. Som udbyder ønsker Betty Sørensen Parken at kendes på, at kvaliteten defineres af borgeren, beboeren eller kunden.

Når man har et ønske om at få leveret en vare, ydelse eller service, handler det, som udbyder, om at tilpasse sig ydelsen i den konkrete kontekst. Derfor er det, som udbyder, vigtigt at åbne op og gå i dialog med borger, kunder, pårørende eller andre, som er en del af samarbejdet og lytte til deres ønsker og behov.