Velkommen

Individualitet og selvbestemmelse er grundpillerne i den humanistiske tilgang på OK centret Betty Sørensen Parken.

Organisationens arbejdstilgang er baseret på opfattelsen af, at vi alle er forskellige - også i den tredje alder. Betty Sørensen Parken ønsker at imødekomme samt fastholde beboernes forskellighed og arbejder derfor ud fra en individuel tilgang.

Organisationens værdier og tilbud om tilkøbsydelser, er blandt de elementer, som har gjort, at centret karakteriseres som nytænkende indenfor ældreområdet.

Betty Sørensen Parken er beliggende i naturskønne omgivelser på skrænten i Mølholm med en fantastisk udsigt over Vejle Fjord. Parken blev indviet i 2006 og består af centrets 36 boliger 20 ældreboliger og 20 seniorboliger. Tanken bag Betty Sørensen Parkens boligformer er et godt naboskab, - et liv, som leves individuelt og samtidig i fællesskab med mulighed for netværksdannelse.

Boligerne er opført af OK Fonden i samarbejde med grundgiver Holger Bagger Sørensen og Vejle Kommune. Centret fungerer som omdrejningspunkt for de omkringliggende boliger, hvor beboere frit kan benytte hovedbygningens faciliteter, som bl.a. omhandler møderum, aktivitetslokaler samt restaurant. Udover at udfører visiteret pleje og praktisk bistand, udbyder Betty Sørensen Parken tilkøbsydelser, dvs. serviceydelser mod betaling.