Tilkøb

OK centret Betty Sørensen Parken er af den overbevisning, at man skal have mulighed for at forsøde tilværelsen.

Derfor er tilkøbsydelser én af grundpillerne bag opførelsen af Betty Sørensen Parken. Tilkøbsydelser er ydelser, som tilbydes alle borgere i Vejle Kommune, dvs. både beboere, pårørende og andre interesserede.

Tilkøbsydelser er ydelser, der ligger udover Vejle Kommunes visiterede ydelser. Tilkøbsydelser er mod egenbetaling og udføres af Betty Sørensen Parkens personale.

Tilkøbsydelser kan eks. omhandle ledsagelse, ekstra rengøring, ophæng af billeder og gardiner, vask af div., samværs/enetimer eller opsyn af hjem under ferieophold.

For nærmere information kontakt os på tlf. 7660 8100 eller ved personlig henvendelse.