Vind i håret!

Vind i håret!


Vi sparer op til to rickshaw-cykler!

Ligeledes leder vi efter frivillige "cykel-piloter" - med lyst til at give Betty Sørensen Parkens beboere vind i håret.

Se også www.vindihåret.dk

 

Henvendelse vedr. donation bedes rettet til:

Sekretær Marianne Knudsen, tlf. 76608100, mail: mkn@ok-fonden.dk

 

Henvendelse vedr. frivilligt cykelpilotarbejde bedes rettet til:

Tværfaglig koordinator June Rosted, tlf. 76608100, mail: jro@ok-fonden.dk