Invitation til temaaften vedr. dysfagi-kost

BEBOERE - PÅRØRENDE, FRIVILLIGE OG PERSONALE

inviteres til en temaeftermiddag og aften, med fokus på den særlige indsats, der gennem den seneste tid har været på madfremstilling og i særdeleshed til beboere med synke-tyggebesvær, den såkaldte DYSFAGI-mad.

Denne kostform har frembragt mange spørgsmål og kommentarer fra mange sider, derfor:

MØD OP - torsdag den 7/3 fra kl. 16 - i flexrummet, sammen med husets frivillige, beboere og personale

HØR OM - det "dysfagiske-måltid" og få kendskab til de faglige overvejelser, der ligger til grund herfor.

SMAG PÅ - den specielle mad og bliv lidt klogere herpå.

 

Eftermiddagen vil indeholde oplæg fra såvel sygeplejefaglig og terapeutisk som kostfaglig side. Der vil naturligvis være plads til spørgsmål til de respektive fagfolk.

Efterfølgende serveres aftenens middagsretter, både som dysfagi og alm. - således er der også mulighed for at hygge sig med beboere, pårørende, frivillige og personale.

Tilmelding nødvendig - foregår til sekr. Marianne senest fredag d. 1/3.

 

De bedste hilsner

Inger Marie