Tværfagligt samarbejde

I Betty Sørensen Parken lægges der vægt på tværfaglighed, hvorfor medarbejderstaben består af forskellige faggrupper heriblandt pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere, køkkenassistenter og ernæringsassistenter.

Det er personalets opgave at lære den enkelte beboer at kende, således at vedkommende kan leve livet videre som før. Derfor er den enkelte beboer eller borgers livssituation udgangspunkt, for den pleje og praktiske bistand, som tilrettelægges og udføres.

Formålet med tværfagligheden er, at de forskellige faglige indgangsvinkler kan tilgodese flest mulige behov og ønsker. Tværfagligheden er med til at højne faglighed og kvalitet i det daglige arbejde.