Organisationssammensætning

I Betty Sørensen Parken består ledelsen af centerchef, Inger Marie Eriksen, og souschef, Ebbe Nørgaard Pedersen. Endvidere fungerer udvalgte nøglepersoner som bindeled mellem ledelsen og virksomhedens øvrige medarbejdere.

På Betty Sørensen Parken vægtes det højt at alle medarbejdere fungerer som en samlet enhed.