Frivillige

En uundværlig del af aktivitetslivet i Betty Sørensen Parkens er de frivilliges indsats. De frivillige tilknyttet Betty Sørensen Parken er med til at skabe uforglemmelige oplevelser såvel i dagligdagen som ved større arrangementer.

Aktiviteter, som finder sted med frivilliges hjælp, omhandler bl.a. sang og kaffe i centrets restaurant, busture, gymnastik, gudstjeneste samt gåture i de naturskønne områder.

Indenfor de senere år, er antallet af frivillige tilknyttet Betty Sørensen Parken vokset betydeligt. En prisværdig udvikling, som har bevirket, at vi har valgt at skabe struktur omkring konceptet "Betty Sørensen Parkens frivillige", med en dertilhørende frivillighedskoordinator.

Frivillighedskoordinatorens opgave består bl.a. i at agere kontaktperson for samtlige frivillige og bindeled mellem de frivillige og Betty Sørensen Parkens medarbejderstab.

Ønsker man, såvel gæst som pårørende i huset, at tilbyde sig som potentiel frivillig, er man meget velkommen til at henvende sig til Betty Sørensen Parkens kontor.