Aktivitetsudvalg

Centrets aktivitetsudvalg består af beboere og personale. Ca. en gang i kvartalet mødes udvalget, hvor forgangne aktiviteter evalueres og fremtidige arrangeres. Forslag og idéer bliver diskuteret og fastlagt.

Aktivitetskalenderen udleveres til beboere på centret og andre interesserede. Ønsker pårørende at modtage aktivtetskalenderen, kan dette ske pr. mail.