Aktiviteter

Beboere og andre brugere er med til at tilrettelægge og forestå de aktiviteter og tilbud, der finder sted i centerbygningen. At skabe mulighed for aktivt at tage del i livets daglige gøremål, anses i Betty Sørensen Parken for at være af stor værdi.

Centret tilbyder ikke dagcenter eller traditionelle terapitilbud. I Betty Sørensen Parken arrangeres aktiviteter og tilbud i forhold til beboernes interesser og ønsker. Aktiviteter foregår såvel inde som udenfor centret.

Af aktiviteter kan nævnes bankospil, træning, gymnastik, busture, samværsgrupper, sang og musik, udflugter samt shoppingture. Endvidere afholdes der 1. gang i måneden gudstjeneste på centret for beboere og andre interesserede.

Aktivitetstilbuddene planlægges af beboere og personale i fællesskab, hvor pårørende, frivillige og andre interesserede opfordres til at byde ind med idéer og hjælp til gennemførelse heraf.